داعش و عید فطر

داعش و عید فطر بدعت جدید داعش در موصل
شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۴ ۱۴:۳۷

بدعت جدید داعش در موصل

بدعت جدید داعش در موصل گروه تروریستی داعش برگزاری نماز عید فطر در شهر موصل را ممنوع کرد.