آداب استحمام کردن

آداب استحمام کردن طریقه صحیح حمام کردن و نکات مهم
شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۴ ۱۷:۳۷

طریقه صحیح حمام کردن و نکات مهم

طریقه صحیح حمام کردن و نکات مهم بسته تخصصی مراقبت های بهداشتی آداب استحمام شانه زدن مو بخصوص در حمام ضرر دارد و باعث ریزش مو میشود چون پیازهای مو در اثر تحریک زیاد سست میشوند .