دعای روز بیست و پنجم ماه رمضان

دعای روز بیست و پنجم ماه رمضان دعای بیست و پنجمین روز ماه مبارک رمضان
شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۴ ۲۲:۳۱

دعای بیست و پنجمین روز ماه مبارک رمضان

دعای بیست و پنجمین روز ماه مبارک رمضان خدایا قرار بده در این روز دوست دوستانت و دشمن دشمنانت و پیرو راه و روش خاتم پیغمبرانت اى نگهدار دل‌هاى پیامبران.