آبشار سنگان

آبشار سنگان آشنایی با آبشار سنگان، تهران + عکس
یکشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۴ ۰۲:۴۰

آشنایی با آبشار سنگان، تهران + عکس

آشنایی با آبشار سنگان، تهران + عکس آبشار سنگان در شمال غرب روستایی به همین نام، حدود ۲۰ کیلومتری شمال غرب تهران و در دامنه‌های قله پهنه‌ حصار قرار دارد