تست بازیگری

تست بازیگری سوء استفاده از دختران جوان به بهانه تست بازیگری
یکشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۴ ۱۹:۰۰

سوء استفاده از دختران جوان به بهانه تست بازیگری

سوء استفاده از دختران جوان به بهانه تست بازیگری رئیس پلیس فتا کرمانشاه گفت: گاهی در شبکه های اجتماعی با پیج هایی رو به رو می شویم که به نام افراد مشهور از جمله بازیگران سینما است اما باید بدانید بیشتر این پیج ها جعلی و با قصد سوءاستفاده ایجاد می شود.