دعای روز بیست و ششم ماه رمضان 94

دعای روز بیست و ششم ماه رمضان 94 دعای بیست و ششمین روز ماه مبارک رمضان
یکشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۴ ۲۳:۲۳

دعای بیست و ششمین روز ماه مبارک رمضان

دعای بیست و ششمین روز ماه مبارک رمضان خدایا قرار بده كوشش مرا در این ماه قدردانـى شده و گناه مرا در این ماه آمرزیده و كردارم را در آن مورد قبول و عیب مرا در آن پوشیده‌، اى شنواترین شنوایان.