فال چهارشنبه 24 تیر ماه 94

فال چهارشنبه 24 تیر ماه 94 فال روزانه چهارشنبه 24 تیر 1394
یکشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۴ ۲۳:۵۰

فال روزانه چهارشنبه 24 تیر 1394

فال روزانه چهارشنبه 24 تیر 1394 تمایل دارید که ایده های تان را با همکاران تان در میان بگذارید، اما شاید شنوندگان شما حرف های تان را قبول نکنند. وقتی خودتان