بیست و هفتم ماه رمضان

بیست و هفتم ماه رمضان دعای بیست و هفتمین روز ماه مبارک رمضان
دوشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۴ ۱۹:۵۲

دعای بیست و هفتمین روز ماه مبارک رمضان

دعای بیست و هفتمین روز ماه مبارک رمضان خدایا روزى كن مرا در آن فضیلت شب قدر را و بگردان در آن كارهاى مرا از سختى به آسانى و بپذیر عذرهایم و بریز از من گناه و بار گران را اى مهربان به بندگان شایسته خویش.