مبلغ زکات فطره آیت الله وحید خراسانی

مبلغ زکات فطره آیت الله وحید خراسانی مبلغ زکات فطریه سال 94 اعلام شد
سه شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۴ ۱۶:۱۸

مبلغ زکات فطریه سال 94 اعلام شد

مبلغ زکات فطریه سال 94 اعلام شد تعدادی از مراجع تقلید نظر خود در مورد مقدار زکات فطره در سال جاری را اعلام کردند.