دعای بیست و نهمین روز ماه رمضان

دعای بیست و نهمین روز ماه رمضان دعای بیست و نهمین روز ماه مبارک رمضان
چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۴ ۲۳:۵۰

دعای بیست و نهمین روز ماه مبارک رمضان

دعای بیست و نهمین روز ماه مبارک رمضان خدایا بپوشان در آن با مهر و رحمت و روزى كن مرا در آن توفیق و خوددارى و پاك كن دلم را از تیرگیها و گرفتگى‌هاى تهمت اى مهربان به بندگان با ایمان خود.