موضوعات بین المللی

موضوعات بین المللی کارشکنی دولت در برخی موضوعات بین المللی/ مشکلات اقتصادی به عدم تدبیر درست در سیاست خارجه برمی‌گردد
دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۲ ۱۶:۵۱

کارشکنی دولت در برخی موضوعات بین المللی/ مشکلات اقتصادی به عدم تدبیر درست در سیاست خارجه برمی‌گردد

علی اکبر ولایتی با تشریح 5 شاخص مهم در دولتش برای انتخاب اعضای کابینه گفت: شعار دولت من اخلاق گرایی و ثبات در تصمیم گیری و مدیریت است.