شیرینی خونگی کشمشی

شیرینی خونگی کشمشی طرز تهیه شیرینی کشمشی به روش ساده
سه شنبه ۶ مرداد ۱۳۹۴ ۰۱:۰۱

طرز تهیه شیرینی کشمشی به روش ساده

طرز تهیه شیرینی کشمشی به روش ساده آماده سازی: 30 دقیقه / مدت انتظار: 15 دقیقه / مجموعاً: 45 دقیقه