شهدای خط شکن و غواص

شهدای خط شکن و غواص بیش از 50 شهید دست بسته غواص و خط شکن شناسایی شدند
پنجشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۴ ۱۷:۳۹

بیش از 50 شهید دست بسته غواص و خط شکن شناسایی شدند

بیش از 50 شهید دست بسته غواص و خط شکن شناسایی شدند پس از انجام اقدامات کارشناسی، تا کنون موفق به شناسایی بیش از 50 شهید از شهدای خط شکن و غواص از جمع 175 شهید شده ایم.