پلیس فرودگاه استانبول

پلیس فرودگاه استانبول هتک حرمت بانوان ایرانی در فرودگاه ترکیه !
سه شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۴ ۲۱:۴۳

هتک حرمت بانوان ایرانی در فرودگاه ترکیه !

هتک حرمت بانوان ایرانی در فرودگاه ترکیه ! بعد از حادثه دردناک رخ داده در فرودگاه جده، این بار نوبت ماموران پلیس فرودگاه ترکیه رسید که در مواجهه با مسافران ایرانی، برخورد زننده نشان داده و نگرانی‌هایی را پدید آورند!