این میوه شیمی درمانی می کند!

این میوه شیمی درمانی می کند! لیمو ترش سلول های سرطانی را نابود می کند !
سه شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۴ ۲۳:۱۴

لیمو ترش سلول های سرطانی را نابود می کند !

لیمو ترش سلول های سرطانی را نابود می کند ! ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﻣﻌﺠﺰﻩ‌ﮔﺮ ﺩﺭ ﻧﺎﺑﻮﺩﯼ ﺳﻠﻮﻝ‌ﻫﺎﯼ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ که ۱۰,۰۰۰ ﺑﺎﺭ ﻗﻮﯾﺘﺮ ﺍﺯ ﺷﯿﻤﯽ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ.