خانه تجارت ایران و آمریکا تشکیل شد

خانه تجارت ایران و آمریکا تشکیل شد تشکیل خانه تجارت ایران و آمریکا
چهارشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۴ ۱۱:۳۷

تشکیل خانه تجارت ایران و آمریکا

تشکیل خانه تجارت ایران و آمریکا رئیس قرارگاه حماسه اقتصادی وزارت کشور گفت:"خانه تجارت ایران و آمریکا" برای جذب سرمایه‌های ایرانیان در این کشور و سرمایه گذاری‌های مشترک تشکیل شد.