گران قیمت ترین بازیگر زن ایرانی + عکس

گران قیمت ترین بازیگر زن ایرانی + عکس گران قیمت ترین بازیگر زن ایرانی + عکس
چهارشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۴ ۱۴:۰۹

گران قیمت ترین بازیگر زن ایرانی + عکس

گران قیمت ترین بازیگر زن ایرانی + عکس طبق خبرهای موثق، خانم بازیگر برای بازی در “پیتزا مخلوط” که حسین قاسمی جامی کارگردانی آن را برعهده دارد مبلغ