اعدام توسط داعش

اعدام توسط داعش ابداع روش وحشیانه دیگری برای اعدام توسط داعش
پنجشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۴ ۲۳:۲۵

ابداع روش وحشیانه دیگری برای اعدام توسط داعش

ابداع روش وحشیانه دیگری برای اعدام توسط داعش گروهک تروریستی داعش بعد از گردن زدن، سوزاندن، خفه کردن درآب، زنده به گور کردن و پرتاب از ساختمان، باز هم شیوه جدیدی برای اعدام افراد ابداع کرد