حمله مسلحانه به اتوبوس ایرانی در وان ترکیه

حمله مسلحانه به اتوبوس ایرانی در وان ترکیه تعداد کشته و زخمی شدگان در حمله مسلحانه به اتوبوس ایرانی در ترکیه
جمعه ۱۶ مرداد ۱۳۹۴ ۲۱:۲۴

تعداد کشته و زخمی شدگان در حمله مسلحانه به اتوبوس ایرانی در ترکیه

تعداد کشته و زخمی شدگان در حمله مسلحانه به اتوبوس ایرانی در ترکیه یک دستگاه اتوبوس ایرانی که از پایانه مرزی بازرگان وارد خاک ترکیه شده بود، در مسیر دوغوبایزید به شهر وان این کشور مورد حمله مسلحانه قرار گرفت که