ماری که سیگار می کشد + عکس

ماری که سیگار می کشد + عکس ماری که به سیگار اعتیاد دارد + عکس
شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۴ ۱۱:۳۵

ماری که به سیگار اعتیاد دارد + عکس

ماری که به سیگار اعتیاد دارد + عکس یک مار اهلی در شهر تایپه تایوان به خاطر اینکه به صورت منظم سیگار می کشد، شهرت زیادی پیدا کرده است.