هشدار سفیر ایران برای سفر به ترکیه

هشدار سفیر ایران برای سفر به ترکیه هشدار برای سفر به ترکیه
شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۴ ۱۱:۴۸

هشدار برای سفر به ترکیه

هشدار برای سفر به ترکیه سفیر کشورمان در آنکارا نسبت به ناامنی در برخی مناطق ترکیه هشدار داد.