فال دوشنبه 19 مرداد 94

فال دوشنبه 19 مرداد 94 فال روزانه دوشنبه 19 مرداد 1394
شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۴ ۱۳:۰۶

فال روزانه دوشنبه 19 مرداد 1394

فال روزانه دوشنبه 19 مرداد 1394 هدف شما این است که نظریاتتان برپایه دیدگاه‌های قابل قبول باشد، اما همین که شروع به صحبت می‌کنید چیزهایی را که