هفت خاصیت جالب دوش گرفتن با آب سرد

هفت خاصیت جالب دوش گرفتن با آب سرد دوش گرفتن در شب مفید است یا مضر؟
یکشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۴ ۰۱:۱۰

دوش گرفتن در شب مفید است یا مضر؟

دوش گرفتن در شب مفید است یا مضر؟ دوش گرفتن در شب، یکی از عادات برخی افراد است که بدن را ریلکس کرده و انرژی را به آنها بازمی گرداند