نامزد انتخابات ریاست جمهور آمریکا

نامزد انتخابات ریاست جمهور آمریکا توافق با ایران را پاره می‌‌ کنم
یکشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۴ ۱۱:۵۹

توافق با ایران را پاره می‌‌ کنم

توافق با ایران را پاره می‌‌ کنم نامزد انتخابات ریاست جمهور آمریکا وعده داده که در صورت پیروزی در انتخابات این کشور در سال آینده توافق با ایران را پاره می‌کند.