جان کری با تسبیح

جان کری با تسبیح عکس جان کری با تسبیح
یکشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۴ ۱۲:۵۶

عکس جان کری با تسبیح

عکس جان کری با تسبیح به تازگی تصویری از جان کری در رسانه های مجازی منتشر شده است که در آن وی تسبیح به دست دارد.