John Kerry

John Kerry عکس جان کری با تسبیح
یکشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۴ ۱۲:۵۶

عکس جان کری با تسبیح

عکس جان کری با تسبیح به تازگی تصویری از جان کری در رسانه های مجازی منتشر شده است که در آن وی تسبیح به دست دارد.