جان کری با تسبیح در دستش

جان کری با تسبیح در دستش عکس جان کری با تسبیح
یکشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۴ ۱۲:۵۶

عکس جان کری با تسبیح

عکس جان کری با تسبیح به تازگی تصویری از جان کری در رسانه های مجازی منتشر شده است که در آن وی تسبیح به دست دارد.