باراك اوباما : شانس بهبود روابط با ایران وجود دارد

باراك اوباما : شانس بهبود روابط با ایران وجود دارد باراك اوباما : شانس بهبود روابط با ایران وجود دارد
یکشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۴ ۱۳:۰۹

باراك اوباما : شانس بهبود روابط با ایران وجود دارد

باراك اوباما : شانس بهبود روابط با ایران وجود دارد توافق هسته‌ای با ایران مذاکرات درباره موضوعات دیگر را امکانپذیر کرده است