ترکیدن باتری موبایل در ماشین

ترکیدن باتری موبایل در ماشین ترکیدن باتری موبایل باعث آتش گرفتن اتومبیلی در مشهد شد !
یکشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۴ ۲۳:۵۰

ترکیدن باتری موبایل باعث آتش گرفتن اتومبیلی در مشهد شد !

ترکیدن باتری موبایل باعث آتش گرفتن اتومبیلی در مشهد شد ! در اتفاقی نادر یک دستگاه خودروی سواری در پارکینگ یک مجتمع مسکونی بر اثر انفجار باتری گوشی تلفن همراه دچار حریق شد.