بلوغ زودرس جنسی در دختران

بلوغ زودرس جنسی در دختران پیشگیری از بلوغ زودرس در سنین پایین
دوشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۴ ۰۱:۰۱

پیشگیری از بلوغ زودرس در سنین پایین

پیشگیری از بلوغ زودرس در سنین پایین چرا کودکم دچار بلوغ زودرس شده است و چگونه می توان این وضعیت را تغییر و یا کنترل کرد؟