آیا زرده تخم مرغ چاق کننده است؟

آیا زرده تخم مرغ چاق کننده است؟ آیا زرده تخم مرغ چاق کننده است؟
دوشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۴ ۰۱:۰۲

آیا زرده تخم مرغ چاق کننده است؟

آیا زرده تخم مرغ چاق کننده است؟ تخم مرغ جزو خوراکی هایی است که پروتئین زیاد دارد بطوریکه در 50 گرم تخم مرغ 150 کالری وجود دارد