مدل موی مناسب با فرم چهره

مدل موی مناسب با فرم چهره مدل مو با توجه به فرم صورت شما کدام است؟
سه شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۴ ۰۱:۰۱

مدل مو با توجه به فرم صورت شما کدام است؟

مدل مو با توجه به فرم صورت شما کدام است؟ مدل موهای شما نقش مهمی در زیبایی شما دارد. بنابراین در انتخاب مدل مو باید خیلی دقت کنید. توجه کردن به نوع صورت مهم است.