زندگینامه تینا آخوند تبار

زندگینامه تینا آخوند تبار جدیدترین عکس های تینا آخوندتبار
سه شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۴ ۰۱:۰۱

جدیدترین عکس های تینا آخوندتبار

جدیدترین عکس های تینا آخوندتبار تینا آخوندتبار در ۵ خرداد ۱۳۶۶ در تهران و در خانواده ای نسبتاً ثروتمند به دنیا آمد.