عکس صاعقه

عکس صاعقه عکس برخورد صاعقه با برج میلاد
سه شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۴ ۰۱:۰۲

عکس برخورد صاعقه با برج میلاد

عکس برخورد صاعقه با برج میلاد لحظه برخورد صاعقه با دکل برج میلاد تهران توسط خبرگزاری مهر به تصویر کشیده شد.