حمله به سوریه

حمله به سوریه ترکیه با حمله به سوریه وارد جنگ منطقه‌ای خونباری خواهد شد
سه شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۴ ۰۱:۱۳

ترکیه با حمله به سوریه وارد جنگ منطقه‌ای خونباری خواهد شد

ترکیه با حمله به سوریه وارد جنگ منطقه‌ای خونباری خواهد شد نویسنده سرشناس جهان عرب طی مقاله‌ای نوشت ترکیه با حمله به سوریه وارد جنگ منطقه‌ای طولانی خواهد شد که نتایج آن تضمین نشده است.