نام کشورهای ورشکسته

نام کشورهای ورشکسته هفت کشور در آستانه‌ ورشکستگی
سه شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۴ ۱۱:۲۲

هفت کشور در آستانه‌ ورشکستگی

هفت کشور در آستانه‌ ورشکستگی ورتوریکو در هفته‌‌ گذشته برای اولین بار در تاریخ این کشور از پرداخت بدهی 58 میلیون دلاری خود قصور کرد.