کاهش یک میلیون و 300 هزار تومانی قیمت تندر90 + جدول قیمت خودروها

کاهش یک میلیون و 300 هزار تومانی قیمت تندر90 + جدول قیمت خودروها کاهش یک میلیون و 300 هزار تومانی قیمت تندر90 + جدول قیمت خودروها
سه شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۴ ۱۲:۱۱

کاهش یک میلیون و 300 هزار تومانی قیمت تندر90 + جدول قیمت خودروها

کاهش یک میلیون و 300 هزار تومانی قیمت تندر90 + جدول قیمت خودروها قیمت چند مدل از خودروهای داخلی در بازار آزاد در هفته جاری کاهش یافته است.