جلوگیری از ایدز

جلوگیری از ایدز تغییر روند انتقال ایدز زنگ خطری جدی است
سه شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۴ ۱۲:۳۲

تغییر روند انتقال ایدز زنگ خطری جدی است

تغییر روند انتقال ایدز زنگ خطری جدی است عضو کمیته کشوری ایدز با تاکید بر اینکه راه‌های انتقال ایدز در چند سال اخیر از