عکس شهاب حسینی و همسرش

عکس شهاب حسینی و همسرش جدیدترین عکس شهاب حسینی و همسرش پریچهر قنبری
سه شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۴ ۱۶:۲۴

جدیدترین عکس شهاب حسینی و همسرش پریچهر قنبری

جدیدترین عکس شهاب حسینی و همسرش پریچهر قنبری همسر شهاب حسینی که همیشه در کنارش بوده و از او حمایت می کرده. در فیلم آخر هم این همراهی را به معنای واقعی کلمه دیدیم.