بازگشت شادمهر عقیلی به ایران

بازگشت شادمهر عقیلی به ایران شادمهر عقیلی به ایران برمی گردد
سه شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۴ ۱۶:۳۵

شادمهر عقیلی به ایران برمی گردد

شادمهر عقیلی به ایران برمی گردد سیزده سال بعد از مهاجرت شادمهر عقیلی به کانادا و بعد به آمریکا نزدیکترین دوستش در ایران یعنی داوود ناقور