بازگشت شادمهر عقیلی به ایران برای بازی در “پر پرواز۲″

بازگشت شادمهر عقیلی به ایران برای بازی در “پر پرواز۲″ شادمهر عقیلی به ایران برمی گردد
سه شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۴ ۱۶:۳۵

شادمهر عقیلی به ایران برمی گردد

شادمهر عقیلی به ایران برمی گردد سیزده سال بعد از مهاجرت شادمهر عقیلی به کانادا و بعد به آمریکا نزدیکترین دوستش در ایران یعنی داوود ناقور