تب کریمه در ایران و مرگ هفت نفر در اثر آن

تب کریمه در ایران و مرگ هفت نفر در اثر آن تب کریمه در ایران و مرگ هفت نفر در اثر آن
سه شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۴ ۲۰:۴۱

تب کریمه در ایران و مرگ هفت نفر در اثر آن

رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: در 4 ماه ابتدای امسال 17 میلیون و 140 هزار دز واکسیناسیون علیه تب کریمه کنگو