اسکن لیزری آرامگاه کوروش بزرگ انجام شد

اسکن لیزری آرامگاه کوروش بزرگ انجام شد اسکن لیزری آرامگاه کوروش بزرگ انجام شد
چهارشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۴ ۲۲:۳۸

اسکن لیزری آرامگاه کوروش بزرگ انجام شد

اسکن لیزری آرامگاه کوروش بزرگ انجام شد مدیر داخلی پایگاه میراث جهانی پاسارگاد ضمن اشاره به اسکن لیزری آرامگاه کوروش با بودجه ۱۰۰ میلیون تومانی گفت: از دیگر اقدامات انجام شده در این پایگاه، راه اندازی آزمایشگاه مرمت سنگ است.