25 مرداد ماه 94

25 مرداد ماه 94 فال روزانه یکشنبه 25 مرداد 1394
چهارشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۴ ۲۳:۴۴

فال روزانه یکشنبه 25 مرداد 1394

فال روزانه یکشنبه 25 مرداد 1394 به درستی می دانید که بین آن چه می خواهید و آن چه واقعاً به آن نیاز دارید تضاد آشکار وجود دارد، اما با این