فرودگاه آتاتورک

فرودگاه آتاتورک اقدام عجیب مرد الجزایری در فرودگاه آتاتورک
یکشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۴ ۲۳:۵۰

اقدام عجیب مرد الجزایری در فرودگاه آتاتورک

اقدام عجیب مرد الجزایری در فرودگاه آتاتورک یک مرد الجزایری که برای سوار شدن به هواپیما، یکی از درهای شیشه‌ای فرودگاه آتاتورک استانبول را شکسته بود در فرودگاه دستگیر شد.