سخنان علی شریعتی

سخنان علی شریعتی سخنان زیبای دکتر علی شریعتی
چهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۲ ۰۴:۳۲

سخنان زیبای دکتر علی شریعتی

دکتر علی شریعتی خداوندا من در کلبه حقیرانه خود چیزی را دارم که تو در عرشه کبریایی خود نداری! من خدای چون تو دارم و تو چون خودی نداری... خوب بودن کلمه هیجان.