عکس مار کبری با دو سر

عکس مار کبری با دو سر کشف مار کبری با دو سر + عکس
دوشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۴ ۱۲:۵۱

کشف مار کبری با دو سر + عکس

کشف مار کبری با دو سر + عکس مرد کشاورزی در مزرعه اش در یکی از روستاهای جنوب چین موفق به کشف مار کبری با دو سر شد.