کامیون ایرانی

کامیون ایرانی یک کامیون ایرانی دیگر در ترکیه مورد حمله قرار گرفت
دوشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۴ ۱۳:۴۳

یک کامیون ایرانی دیگر در ترکیه مورد حمله قرار گرفت

یک کامیون ایرانی دیگر در ترکیه مورد حمله قرار گرفت یک دستگاه کامیون ایرانی در 25 کیلومتری مرز کشورمان با بمب دستی آتش زا مورد حمله قرار گرفت و قسمت کشنده (اسب تریلر) آن کاملا سوخت؛ این حمله آسیب جانی نداشت.