اولین عکس گلاره عباسی و همسرش

اولین عکس گلاره عباسی و همسرش عکس گلاره عباسی و همسرش
دوشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۴ ۱۴:۲۰

عکس گلاره عباسی و همسرش

عکس گلاره عباسی و همسرش گلاره عباسی که مقارن با اواخر ماه مبارک رمضان ازدواج کرده بود. شب گذشته به همراه همسرش در رونمایی فیلم اول نرگس