عکس های تک تیراندازان داعش با سلاح های پیشرفته در سوریه